Propunerile Consilierilor Locali PNL Sector 4 pentru modificare Metodologiei de Atribuire a Locurilor de Parcare Rezidențiale

ℹ️ Conform convocării ședinței de Consiliu Local pentru data de 12.02.2021, primarul Băluță propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.150/2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcarea rezidențiale de pe raza Sectorului 4. 

Știm că subiectul parcărilor este intens discutat de cetățeni și de-a lungul timpului, consilierii locali au primit numeroase semnale de alarmă privind transparența mecanismului de atribuire.

În continuare vrem să vă prezentăm care sunt modificările propuse de primarul Băluță, dar și amendamentele pe care le vor depune consilierii locali PNL Sector 4 în acest sens.  De asemenea, vrem să știm care este opinia dumneavoastră și care ar fi aspectele la care consilierii locali PNL Sector 4 ar trebui să fie atenți.

📄 Se propune: art. 20 alin (5) precizează că Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării roții autovehiculelor care ocupă abuziv un loc de parcare de reședință;

➡️ Propunem: introducerea unui amendament în cadrul art. 20 alin (5), conform căruia,  dacă se dovedesc prejudicii apărute în urma neglijenței personalului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 sau săvârșite cu intenție de către acesta, atunci Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 acoperă în mod integral prejudiciul cauzat.

📄 Se propune: locul de parcare poate fi atribuit persoanelor fizice sau juridice care „au autovehicul”, nefăcând distincția între proprietate / comodat.

➡️ Propunem: Clarificarea statutul juridic al autoturismului pentru care se solicită locul de parcare, în sensul că acesta trebuie să fie „deținut în posesie” .

📄 Se propune: acordarea locului de parcare doar pentru autovehicule folosite în interes de serviciu de la instituțiile publice/ de la persoanele juridice /PFA/II/IF și posibilitatea acordării locului de parcare  și pentru autovehiculele date spre folosință fără comodat, în baza unor adeverințe, nu doar pentru autovehiculele folosite în interes de serviciu de la instituții publice, respectiv autovehiculele folosite în interes de serviciu de la persoanele juridice /PFA/II/IF.

📄 Se propune: Montarea de blocatoare automate cu plată și în cazul persoanelor cu dizabilități

➡️ Propunem: Posibilitatea ca, la solicitarea utilizatorului, persoană cu dizabilități , să fie montate în mod gratuit blocatoare automate, în limita disponibilității.

📄 Se propune: Persoanele cu dizabilități să înainteze o cerere pentru a obține înființarea unui loc de parcare, respectiv aviz în vederea marcării locului de parcare către DMU S4, care, la rândul lui, o va înainta Comisiei Tehnice de circulație de la nivel PMB;

➡️ Propunem: Persoanele cu dizabilități, să solicite direct Comisiei Tehnice de circulație de la nivel PMB locul de parcare, respectiv, avizul în vederea marcării locului de parcare, deoarece este recomandabilă o analiză a situației la nivel central.

📄 Se propune: ca deteriorarea, distrugerea totală, pierderea sau furtul blocatorului automat și/sau a echipamentelor necesare funcționării acestuia să fie suportată integral de către utilizator, indiferent dacă a fost provocat de el sau terțe persoane;

➡️ Propunem: „Deteriorarea, distrugerea totală, pierderea sau furtul blocatorului automat și/sau a echipamentelor necesare funcționării acestuia să fie suportate de către utilizator, dacă el este vinovat și de către terțe personae, dacă Poliția Locală a Sect. 4 a fost informată și s-a redactat un process-verbal de constatare a evenimentului. După ce utilizatorul intră în posesia procesului-verbal de constatare, acesta are obligația de a informa Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 cu privire la producerea evenimentului. Informarea se face exclusiv on-line, prin accesarea platformei (www.mobilitateurbbana4.ro, Secțiunea „Alt tip de sesizare”), atașând o copie a procesului-verbal de constatare anterior menționat.”

1 thought on “Propunerile Consilierilor Locali PNL Sector 4 pentru modificare Metodologiei de Atribuire a Locurilor de Parcare Rezidențiale”

  1. Propunerea ca autovehiculele detinute de persoane fizice care isi platesc taxele la sector 4 sa aiba prioritate fata de cele ce nu platesc taxele la sector 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *